Reguleringsplan

Her kan du laste ned reguleringsplan med kart og bestemmelser for området. Kartet viser i detalj hvordan vi tenker å utvikle området.

TRYKK PÅ BILDET FOR Å LASTE NED REGULERINGSKARTET (776 kb, pdf)

Du kan også laste ned REGULERINGSBESTEMMELSER (475 kb, pdf)

Har du spørsmål knyttet til dokumentene er du velkommen til å ta kontakt med oss.