Tomteliste

Her kan du se hvilke tomter som er ledig, reserverte eller solgt i prosjektet.

Hvite er ledige. Røde er solgt. Grå er reservert.

Tomt nr.

Type tomt

Pris kr

Grunnarbeid kr

Tomteareal m2

1

Enebolig

840 000

200 000

SOLGT

2A-B

2-mannsbolig

995 000

200 000

SOLGT

3

Enebolig

820 000

200 000

830

4A-B

2-mannsbolig

975 000

200 000

SOLGT

5

Enebolig

820 000

200 000

800

6A-B

2-mannsbolig

975 000

200 000

SOLGT

7

Enebolig

890 000

200 000

910

8A-B

2-mannsbolig

995 000

200 000

SOLGT

9

Enebolig

895 000

200 000

840

10A-B

2-mannsbolig

995 000

200 000

SOLGT

11

Enebolig

840 000

200 000

860

12A-B

2-mannsbolig

995 000

200 000

SOLGT

13

Enebolig

820 000

200 000

890

14

Enebolig

790 000

200 000

675

15

Enebolig

790 000

200 000

750

16

Enebolig

820 000

200 000

730

17

Enebolig

790 000

200 000

SOLGT

18

Enebolig

865 000

200 000

1040

19

Enebolig

895 000

200 000

SOLGT

20

Enebolig

835 000

200 000

1000

21

Enebolig

900 000

200 000

SOLGT

22

Enebolig

820 000

200 000

920

24

Enebolig

835 000

200 000

1040

25

Enebolig

820 000

200 000

770

26

Enebolig

835 000

200 000

890

27

Enebolig

820 000

200 000

720

28

Enebolig

865 000

200 000

SOLGT

29

Enebolig

845 000

200 000

850

30

Enebolig

835 000

200 000

860

31

Enebolig

810 000

200 000

760

33

Enebolig

820 000

200 000

720

34

Enebolig

935 000

200 000

SOLGT

35

Enebolig

865 000

200 000

850

36

Enebolig

915 000

200 000

SOLGT

37

Enebolig

835 000

200 000

810

38

Enebolig

925 000

200 000

880

39

Enebolig

790 000

200 000

SOLGT

40

Enebolig

865 000

200 000

790

41

Enebolig

900 000

200 000

970

42

Enebolig

945 000

200 000

SOLGT

43

Enebolig

950 000

200 000

SOLGT

44

Enebolig

1 090 000

200 000

SOLGT

45

Enebolig

925 000

200 000

870

46

Enebolig

965 000

200 000

SOLGT

47

Enebolig

1 090 000

200 000

SOLGT

49

Enebolig

965 000

200 000

SOLGT