Unike fritidsmuligheter og flott nærområde

Hommelia ligger i umiddelbar nærhet til noen av de beste fritidsmulighetene som finnes i nærområdet og landsdelen. Her er det kort vei til både sommer- og vinteraktiviteter.

Like nedenfor boligfeltet ligger idrettsplassen på Homme. Her er der pr i dag stor gressbane og stor grusbane, samt klubblokale. Hvem har vel ikke gode minner fra barndommen med ballspill ”på løkka”, på Hommelia har du enda større muligheter med store fotballbaner..

Det er gledelig nyheter at Vennesla kommune allerede nå i 2012 har planer om å anlegge kunstgressbane med nye flomlys der grusbanen ligger i dag. Kunstgressbanen er planlagt ferdig allerede nå til høsten.

Fra boligfeltet er det gangavstand til buss (busstopp på Rv.9) med bussforbindelse til Kristiansand og også mot Evje/Hovden. Oversikt over busstilbud finner man på www.setesdal-bilruter.no. Ellers er det vei til matbutikk på Homstean. (2 min med bil)

Området grenser til store friområder/grøntområder der man kan nyte stillheten og gå seg fine turer i naturen.

Som del av reguleringsplanen er det også ny tomt til barnehage. Denne tomten er allerede solgt til landets største barnehagekjede som har store planer for bygging av ny barnehage på Homme. Ellers er der barnehage på Skarpengland (ved skolen) og på Loland (5-7 min unna)

Nærmeste skole er Skarpengland Skole. Skolen er  barne- og ungdomsskole fra 1. til 10. trinn. Trygg skolevei langs ny sykkelsti fra Hommelia til skolen. 

Ønsker man å drive med idrett er det store muligheter i nærområdet. Overnevnte idrettsbaner på Homme er bare en liten del av tilbudet. Øvrebø idrettslag er aktive innen mange idretter. Fotball, håndball, orientering, barneidrett, skiskyting, langrenn, hopp m.m. Se www.ovrebo-il.no

Ved Skarpengland skole er nå Øvrebøhallen under gjenoppbygging etter brann i fjor. Her får bygda helt ny flerbrukshall. Det anlegges også en innendørs skytebane.

Det er rikt kulturliv i bygda. Diverse lag, foreninger, menighetsliv m.m er aktive i nærområdet. 

Sandripheia fritidspark er ett meget poppulært tilbud i nærområdet. Fritidsparken er ett interkommunalt samarbeidsprosjekt mellom flere kommuner, skal være med å legge til rette for aktivitet, idrett og friluftsliv for allmennheten gjennom hele året. Anlegget har en lav terskel og er tilgjengelig for alle, og er ment å være et helårsanlegg.

Sandripheia Fritidspark tilbyr nypreparerte skiløyper og har egen hoppebakke. Man kan også gå turer i områdene rundt Loland. Her er det gode muligheter både sommer og vinter for den som ønsker å bevege seg i naturen.

Her finner man mange tilbud – se www.midt-agderfriluft.no og trykk på link nede til høyre merket ”sandripheia”